Vykort

Jag har tryckt upp 3 olika vykort med motiv från Gammelstads kyrkby där min egen har nummer 104. 

Gammelstad har landets största och bäst bevarade kyrkstad med 404 stugor.  Världsarvsområdet omfattar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, totalt 520 skyddade byggnader, vägnätet, fornlämningsmarken och den månghundraåriga sedvänjan att under helger vistas i sin kyrkstuga. 

UNESCO har utarbetat flera konventioner och rekommendationer för bevarande av natur och kultur. En av dessa är "Konvention om skydd av världens natur- och kulturarv" (världsarvskonventionen) som antogs 1972 och som Sverige ratificerade 1985. Den syftar till att trygga de mest värdefulla delarna av jordens natur- och kulturskatter mot förstörelse och förfall. En viktig del i detta arbete är att stärka samarbetet över gränserna och att öka förståelsen för människors olika kulturarv. Ett världsarv är en unik kultur- eller naturmiljö som vittnar om människans eller jordens historia på ett sådant sätt att den anses ha generell betydelse för mänskligheten, nuvarande och kommande generationer.

Gammelstads kyrkstad är mer än 400 år gammal och rymmer 404 kyrkstugor med sex stall och ett avträde. Kyrkstaden brer ut sig kring den stora medeltida kyrkan. Granne med kyrkan står sockenstugan och en tiondebod i söder. Kyrkstadens stugor är små, låga byggnader, de flesta rymmer bara en eller två kammare. 

De få stugor som mäter två våningar i höjd, har fler kamrar, men de flesta har bara en våning. Små variationer i storlek, höjd, takvinkel eller detaljer gör att ingen stuga är den andra lik, även om skillnaderna kan vara små. Bakom de rödfärgade fasaderna döljer sig nästan alltid en timrad tomme, en både enkel och komplicerad konstruktion som krävde skickliga hantverkare. Stugorna har sadeltak som numera oftast är plåttäckta, även om det finns exempel på både tegel och papp. De flesta stugorna har fönsterluckor. 

Texten kommer från visitgammelstad